Nahrávám...

Divadlo Lampion je jediné profesionální divadlo ve Středočeském kraji, které se soustředí na tvorbu pro děti a mládež. Naše inscenace jsou určeny pro různé věkové kategorie počínaje těmi opravdu nejmenšími, pro které lze divadlo hrát, stěžejní část repertoáru je určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale snaží se postupně cílit i na druhý stupeň základních škol a v neposlední řadě na celou rodinu. Ve všední dny hraje Lampion převážně objednaná představení pro školní publikum, o víkendech pro veřejnost. 

Práci Městského divadla Kladno a Divadla Lampion na půdorysu dvousouborového divadla zastřešuje organizace Divadla Kladno s.r.o. Ta vznikla rozhodnutím magistrátu Statutárního města Kladno v roce 2012. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost vykonává Rada města Kladna. Jednatelem společnosti (statutárním orgánem)  je v současné době Jan Krafka. Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatele, je pětičlenná dozorčí rada (současní členové: Jindra Burešová, Zdeněk Jizba, MUDr. Marcela Malcová, MgA. Tomáš Hron, Tomáš Klouda). Na činnost společnosti Divadla Kladno s.r.o. finančně přispívá Statutární město Kladno a Středočeský kraj.

Lidé

Vedení Městského divadla Kladno a Divadla Lampion

Jan Krafka
jednatel společnosti Divadla Kladno s.r.o.
e: krafka@divadlokladno.cz
t: 723 143 851
 

                            Ing. Lihn Jíchová
                            ekonomka společnosti Divadla Kladno s.r.o.
                            t: 725 922 380
                            e: jichova@divadlokladno.cz
 

MgA. Jaroslav Slánský
umělecký šéf Městského divadla Kladno
e: slansky@divadlokladno.cz

 

Jiří Šponar
umělecký šéf Divadla Lampion
t: 724 502 109
e: sef.lampion@divadlokladno.cz
 

MgA. Jan Vejražka
umělecký šéf Divadla Lampion
t: 724 502 103
e: sef.lampion@divadlokladno.cz
 

Jana Marečková
tajemnice uměleckého souboru Městského divadla Kladno
t: 607 511 175
e: mareckova@divadlokladno.cz
 

MgA. Jozef Hugo Čačko
vedoucí výroby
e: cacko@divadlokladno.cz

 

Libor Mužík
vedoucí správy a provozu Městského divadla Kladno
t: 724 004 895
e: muzik@divadlokladno.cz
 

                             Filip Veselý
                             vedoucí provozu Divadla Lampion
                             t: 724 502 107
                             e: vesely@divadlokladno.cz
 

Fedor Šamulka
jevištní mistr Městského divadla Kladno
t: 702 203 448
e: technika@divadlokladno.cz
 


Dramaturgie

MgA. Adéla Vondráková
dramaturgyně Městského divadla Kladno
t: 776 752 432
e: vondrakova@divadlokladno.cz
 

                           MgA. Anna Smrčková
                           dramaturgyně Městského divadla Kladno
                           t: 737 017 966
                           e: smrckova@divadlokladno.cz


Lektoři                 

Lucie Fricová
lektorka výtvarných dílen
t: 735 978 280
e: lucie.fricova@seznam.cz
                         

Alžběta Johanka Petrová
divadelní lektor Divadla Lampion 
t: 731 626 003
e: novotna.eliz@seznam.cz


Obchodní oddělení a produkce

Ing. Miluše Míchalová
Vedoucí obchodního oddělení, marketingu a PR
t: 724 502 116
e: michalova@divadlokladno.cz
 

Lucie Černá
školy Městského divadla Kladno a zájezdy Městského divadla Kladno a Divadla Lampion
t: 725 573 040
e: cerna@divadlokladno.cz
 

Bc. Michaela Faltýnková
hlavní pokladní a předplatné Městského divadla Kladno
t: 724 502 106
e: faltynkova@divadlokladno.cz
 

Klára Balabánová
Marketingový specialista
t: 720 050 370
e: klara.balabanova@divadlokladno.cz

                      Markéta Výchová
                             školy a školky Divadla Lampion
                             t: 724 502 118
                             e: obchod@divadlokladno.cz
 


Grafický design

Tomáš Glasberger
grafický designer
t: 602 663 328
e: grafik@divadlokladno.cz 
 


 Účetní oddělení

Eliška Hellerová
hlavní účetní
t: 724 502 105
e: fakturace@divadlokladno.cz

 

Lucie Holanová
mzdová účetní, personalistka
t: 725 853 024
e: holanova@divadlokladno.cz
 

Jana Šímová
finanční účetní
t: 725 922 434
e: simova@divadlokladno.cz
 


Dílny

Michal Pokorný
vedoucí dílen
t: 720 073 375
e: dilny@divadlokladno.cz
 


Krejčovna

Ivana Součková
vedoucí krejčovny
t: 720 074 128
e: krejcovna@divadlokladno.cz
 

Fundus

Magdaléna Krejčová
t: 724 502 108

 

100 let profesionálního divadla v Kladně

Historické milníky

konec 40. let // vznik divadla jakožto pobočky Ústředního loutkového divadla

1950 // zahájení profesionální působnosti

1951 // divadlo sídlí na náměstí Starosty Pavla

1957 // umělecký vedoucím Václav Charvát

pol. 70. let // umělecký vedoucím Jaroslav Volf

1985 // umělecký vedoucím Pavel Polák

1990 // ředitelem Karel Brožek, změna názvu divadla na Divadlo Lampion

2006 // sloučení s Městským divadlem Kladno pod vedením Blanky Bendlové, uměleckým šéfem Ondřej Lážňovský

2008 // uměleckým šéfem Zita Morávková

2013 // uměleckým šéfem Daniel Přibyl, jmenování kmenového režiséra Branislava Mazúcha

2014 // vznik výtvarného ateliéru

2016 // ředitelem Divadel Kladno s.r.o. jmenován Jan Krafka, uměleckým šéfem Divadla Lampion Branislav Mazúch

2017 // uměleckým šéfem Lucie Radimerská

Historie Divadla Lampion

Divadlo vzniklo na úplném konci 40. let, v rámci velké vlny řízeného zakládání divadel jako pobočka Ústředního loutkového divadla. Profesionální působení zahájilo 8. ledna 1950 premiérou dvou inscenací: Tonda čaruje a Zlatý motýl (režie L. Mičánek). V budově na náměstí Starosty Pavla (tehdy náměstí Revoluce) sídlí od roku 1951. V jeho dlouhé historii se neustále střídala období samostatnosti a správního spojení s Městským divadlem Kladno.

První významnější etapou kladenské loutkové scény bylo období uměleckého vedení divadla Václavem Charvátem (1957 – pol. 70. let). V divadle  působily tehdy výrazné osobnosti loutkového divadla jako byli: herečka a režisérka Markéta Schartová, výtvarníci Lubor Friedrich a Karel Hlavatý, režiséři Jiří Jaroš, Vladimír Gromov a později zejména tvůrčí tým Karel Brožek (režie), Alois Tománek (scénografie) a Jaroslav Pešek (choreografie). Za vrchol tohoto období je považována inscenace Maeterlinckovy hry Smrt Tintagilova (prem. 1969, režie Karel Brožek, výprava Alois Tománek), v titulní roli s Markétou Schartovou.

V dalším období, pod vedením Jaroslava Volfa, měla určující vliv na směřování divadla dramaturgyně Venuše Dytrychová. S divadlem v této době začali spolupracovat režiséři Karel Makonj, Zdeněk Miczko, Josef Henke, Pavel Vašíček a Jiří Středa, výtvarníci Zdeněk Bauer a Zdeněk Hajduch. Asi nejvýraznější inscenací této éry bylo Děvčátko z rýžových polí (1983, režie Karel Brožek, výprava Zd. Bauer, H. Cigánová), ve které již účinkovala herečka Waldraut Ritterová, která v Lampionu působí dodnes. Jaroslava Volfa ve funkci uměleckého šéfa vystřídal v roce 1985 Pavel Polák, který dříve působil v Naivním divadle v Liberci a buduje především repertoár pro nejmenší.

Další éra kladenské loutkohry se započala po revoluci. V roce 1990 nastoupil na místo ředitele již dlouhodobý spolupracovník divadla Karel Brožek. Divadlo bylo konečně přejmenováno na Lampion. Vrátil se výtvarník Alois Tománek a dramaturgyní divadla se stala Nina Malíková. Divadlo se zaměřilo, kromě tvorby pro děti i na dospívající a dospělé publikum (například Gayova Žebrácká opera (1996), variace na Marloweovu Tragickou historii o doktoru Faustovi (1997) či pozoruhodný divadelní experiment inspirovaný knížkou R. D. Bacha Racek (1997), vše v režii Karla Brožka). Historicky prvně se na scéně loutkového divadla objevil jako autor i Václav Havel (Zítra to spustíme!, 2000, režie Karel Brožek).

V lednu 2006 bylo divadlo opět sloučeno s Městským divadlem Kladno (pod vedením Blanky Bendlové). Uměleckým šéfem se stal Ondřej Lážňovský, dramaturgyní Zuzana Vojtíšková. Lážňovský  často spolupracoval s výtvarnicí Petrou Vykoukalovou. V tomto období stojí za zmínku například inscenace Tajemný hrad v Karpatech (rež. Ondřej Lážňovský). Ondřeje Lážňovského ve funkci uměleckého šéfa vystřídala v sezóně 2008/2009 Zita Morávková. Za jejího působení vznikla například pohybově-taneční inscenace Putování smůly za štěstím (rež. Martin Pacek). Z tohoto období přetrvává v repertoáru Lampionu již jen inscenace Pejsek a kočička.

Od jara 2013 do konce roku 2015 byl uměleckým šéfem divadla Daniel Přibyl. Jako kmenového režiséra angažoval Branislava Mazúcha a začal vznikat základ současného repertoáru. Za Přibyla dále proběhla rekonstrukce zkušebny v divadelní a výtvarný ateliér, začala se rozšiřovat nabídka doprovodných programů (ojedinělé doprovodné akce a pravidelné výtvarné dílny) a byla dokončena rekonstrukce velké budovy Městského divadla Kladno. Krátce zde působila jako dramaturgyně Jana Kuklová.

V lednu 2016 vystřídal Přibyla ve funkci uměleckého šéfa dosavadní kmenový režisér Branislav Mazúch. Změnilo se také vedení divadla – na pozici jednatele nastoupil Jan Krafka. Od dubna 2017 byla dramaturgyní Divadla Lampion Helena Kebrtová, která zde již působila v sezóně 2014/2015. Díky dokončení rekonstrukce MDK a odchodu činoherního souboru zpět do samostatné budovy vznikl prostor pro další rozšiřování činnosti Divadla Lampion. Novinkou v sezóně 2017/2018 je proto dramatický kroužek a bohatá nabídka  doprovodných programů (včetně specializovaných dramaticko-výchovných divadelních dílen) pod vedením lektorky Dominiky Prokopové. Od října 2017 Divadlo Lampion umělecky vede Lucie Radimerská, která nastoupila společně s kmenovým dramaturgem Matoušem Danzerem. 

Technické vybavení a plány jeviště

Výroční zprávy

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací ke stažení zde.


Výroční zpráva společnosti Divadla Kladno s.r.o. pro rok 2022

Výroční zpráva ke stažení zde.


Výroční zpráva společnosti Divadla Kladno s.r.o. pro rok 2021

Výroční zpráva ke stažení zde.


Výroční zpráva společnosti Divadla Kladno s.r.o. pro rok 2020

Výroční zpráva ke stažení zde.


Výroční zpráva společnosti Divadla Kladno s.r.o. pro rok 2019

Výroční zpráva ke stažení zde.


Výroční zpráva společnosti Divadla Kladno s.r.o. pro rok 2018

Výroční zpráva ke stažení zde

Návrh rozpočtu pro rok 2018 ke stažení zde.


Výroční zpráva společnosti Divadla Kladno s.r.o. pro rok 2017

Výroční zpráva ke stažení zde


Výroční zpráva společnosti Divadla Kladno s.r.o. za rok 2016

Výroční zpráva ke stažení zde.

$('.cookie-consent-why-but').hide();